ANALIZA RISCURILOR INTEGRITĂŢII STRUCTURALE A PALELOR TURBINELOR EOLIENE

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU, Fiz. dr. Adriana SAVIN, Drd. Rozina STEIGMANN, Ing. Ionuț TEȘULĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă o sinteză generală a factorilor de risc ce duc la pierderea stabilității structurale a palelor turbinelor eoliene. Aceștia gravitează în jurul următoarelor aspecte cheie: calitatea materialului, calitatea geometriei și design-ului, tehnologia de fabricație, procedurile de testare adoptate, durata, intensitatea și natura solicitărilor și nu în ultimul rând factorii agresivi de mediu.

Cuvinte cheie: factori de risc, pale de turbină eoliană, stabilitate structurală


Abstract: This paper presents a general overview of the risk factors that lead to loss of structural stability of wind turbine blades. They revolve around the following key issues: quality of material, geometry and quality of design, manufacturing technology, testing procedures adopted, duration, intensity and nature of requests and not least aggressive environmental factors

Keywords: risk factors, wind turbine blades, structural stability

 

DOWNLOAD PDF