NOTE PRIVIND UTILIZAREA GRINZII CU ZĂBRELE ȘI A STRUCTURII SEMIMONOCOCĂ PENTRU FUSELAJUL AERONAVELOR

Autor/autori: Drd. ing. Gabriel DIMA

Rezumat: Structura fuselajului aeronavelor a utilizat în timp o multitudine de concepte, materiale și tehnologii. Articolul prezintă o scurtă evoluţie în timp a structurilor pentru fuselaj cu o prezentare detaliată a celor mai întâlnite concepte: grinda cu zăbrele și semimonococa. S-a realizat o comparaţie a celor două concepte luând în considerare aspecte funcţionale, constructive și de fabricaţie. Se prezintă de asemenea și alte concepte care au fost utilizate pentru diferite aeronave, fără a se impune ca soluţii consacrate. La final se prezintă tendinţe actuale în proiectarea structurilor de fuselaj, cu comentarii și concluzii

Cuvinte cheie: structură primară, fuselaj, grindă cu zăbrele, semimonococă, structură izogrid


Abstract: The aircraft fuselage structure used in time many concepts, materials and manufacturing technologies. Paper presents a brief evolution in time of aircraft fuselage structures, highlighting the most used concepts: latticed beam and semimonocoque structures. An assessment of these concepts has been made, taking into account functional, operational and manufaturing aspects. There are also presented concepts used on miscellaneous aircrafts, but only with limited apllication. In the end, trends on fuselaje structures researches are presented, together with discussions and concluzions.

Keywords: primary structure, fuselage, latticed beam, semimonocoque, isogrid structures

 

DOWNLOAD PDF