ALEGEREA ALIAJULUI DIN FONTĂ PENTRU MOTOARELE AUTO

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Florin CHICHERNEA

Rezumat: În această lucrare se prezintă o metodă modernă de optimizare a alegerii materialului. Alegerea unui materialului pentru un produs sau înlocuirea acestuia cu un alt material superior din punct de vedere ingineresc, economic și al impactului asupra mediului este o cerinţă foarte importantă și este o etapă importantă în procesul de optimizare a proiectării. Autorul propune o lucrare care este o provocare pentru diferite arii de expertiză și care contribuie la acest nou domeniu in curs de dezvoltare: „selecţia materialelor”

Cuvinte cheie: valoare, modelare, analiza valorii, optimizare, materiale


Abstract: The present paper presents a modern and original method for optimizing the selection of the material. The selection of a material for an application in engineering or its replacement with another material, superior in terms of engineering, economics and environmental impact is an important stage in the design process of a product. The author, submit a paper that is a challenge for different fields of expertize and which contributes to this new emerging field of „material selection”

Keywords: value, modelling, value analysis, optimization, design, materials

 

DOWNLOAD PDF