IMPLEMENTAREA UNEI APLICAŢII PENTRU EVALUAREA RESURSELOR UMANE DIN DEPARTAMENTUL JURIDIC AL COMPANIILOR CU ACTIVITATE TEHNICĂ

Autor/autori: Drd. Adrian MOCANU, Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI

Rezumat: Lucrarea se referă la departamentele juridice care funcţionează în cadrul unor companii cu profil tehnic. Pe lângă know-how tehnic și managerial, aceste companii trebuie să dispună de o puternică bază juridică. Autorul propune o evaluare a resurselor umane care activează în departamentele juridice. Evaluarea oferă o privire sistemică asupra cunoștinţelor personalului din domeniul juridic care stă la baza dezvoltării companiei. Implementarea programului „Managementul Personalului din Sistemul Juridic” pentru departamentele juridice din companii permite determinarea competenţelor juridice și manageriale în scopul îmbunătăţirii continue

Cuvinte cheie: management, resurse umane, sistemul legal, competen’e trasversale, sistem de evaluare


Abstract: The paper deals with the very particular issue of the legal departments functioning within companies working in technical fields. Besides engineering and management knowledge, these companies must bear with a strong juridical knowledge, incorporated in their activity. The authors propose a systemic perspective based on the concept of evaluation of the human resources as the foundation of development of the company. The originality of the work described here consists of the implementation of a computer program called MPSJ (Managementul Personalului din Sistemul Juridic) - Legal Personnel Management System – that can be applicable to the legal departments of the companies in order to determine the role of legal and managerial skills for continuous improving

Keywords: management; human resources; legal system; transversal competences; evaluation system

 

DOWNLOAD PDF