PROIECTAREA ASISTATĂ BAZATĂ PE CAZURI A DISPOZITIVELOR DE PRINDERE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Tudor PĂUNESCU, Conf. dr. ing. Rodica PĂUNESCU

Rezumat: Deși au fost propuse și implementate numeroase metode și tehnici pentru proiectare asistată a dispozitivelor de prindere (CAFD), domeniul continuă să rămână o frână majoră în integrarea CAD și CAM, aplicaţiile CAFD comerciale fiind foarte limitate. Lucrarea prezintă o analiză a sistemelor recente de proiectare asistată bazată pe cazuri a dispozitivelor, care s-au dovedit a fi eficiente comparativ cu aplicarea altor tehnici de inteligenţă artificială

Cuvinte cheie: proiectare asistată, proiectarea dispozitivelor de prindere, proiectare bazată pe cazuri


Abstract: Although numerous computer-aided fixture design (CAFD) methods and techniques have been proposed and implemented, fixture design still continues to be a major bottleneck in the integration of CAD and CAM, commercial CAFD applications are very limited. The paper presents an analysis of recent case-based reasoning fixture design developments, which have been proven to be effective compared with other artificial intelligence techniques.

Keywords: computer-aided design, fixture design, case-based reasoning

 

DOWNLOAD PDF