METODE INFORMATICE DE PREZERVARE ȘI CONSERVARE A ARHIVELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE

Autor/autori: METODE INFORMATICE DE PREZERVARE ȘI CONSERVARE A ARHIVELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE

Rezumat: Crearea arhivelor a lansat numeroase provocări legate de metodele și mijloacele de acces la documentele stocate. Tehnologia bazată prin identificarea prin frecvenţă radio – RFID, reprezintă o soluţie care poate răspunde necesităţilor unei arhive, în special în cadrul instituţiilor publice, unde volumul cererilor de acces este unul ridicat.

Cuvinte cheie: arhivă, RFID, etichete, acces


Abstract: Creating archives has launched some challenges related to the means and methods of acces to registers. The technology based on Radio Frequency Identification – RFID is a solution for the necessities of an archive, especially in public institutions, where the volume of demands for access in a high one.

Keywords: archive, RFID, badge, access

 

DOWNLOAD PDF