DIN ISTORIA I.A.R (INDUSTRIA AERONAUTICĂ ROMÂNĂ) – BRAȘOV

Autor/autori: Ing. Neculai BANEA, Ing. Traian TOMESCU

Rezumat: După o scurtă trecere în revistă a contribuţiei României prin Traian Vuia, Henri Coanda și Aurel Vlaicu la nașterea aviaţiei, comunicarea prezintă aspecte despre industria aviatică la Brașov, încă de la începuturile sale în 1924, până în ziua de azi. Compania „Industria Aeronautica Romana” (IAR) a fost fondată pe 25 iunie 1925; O treime din capitalul aparţinea statului român, o treime firmelor franceze Lorraine-Dietrich și Blériot-Spad și o treime capital românesc de la compania Astra Arad și unele bănci românești. În această perioadă, având în vedere contextul politic și economic specific al ţării, pot fi evidenţiate patru etape: 1924-1945, un prim stadiu de dezvoltare care se încheie la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial; 1945-1968, o etapă de supravieţuire după transformare IAR Brașov în uzină de tractoare în contextul naţionalizării și al trecerii la economia comunistă centralizată în care industria aeronautică mai continua; 1968-1989, în care se constată o dezvoltare a construcţiilor aeronautice la ICA – Brașov, prin realizarea de planoare, motoplanoare și avioane de construcţie proprie și realizarea de elicoptere în licenţă; 1989-2014, o etapă caracterizată prin reînfiinţarea I.A.R. – Brașov și privatizarea economiei românești, introducerea de capital străin și înfiinţarea în anul 2002 a S.C. Eurocopter România S.A. – Brașov. În cei 90 de ani de existenţă, la I.A.R. – Brașov au fost construite peste 2.200 de aeronave (planoare, motoplanoare, avioane și elicoptere). Lucrarea prezintă aceste etape complexe ale tranziţiei care au avut o influenţă majoră asupra dezvoltării industriei aviatice din România și a vieţilor celor care au lucrat și lucrează în această industrie

Cuvinte cheie: aeronautică, ingineri, avion, aviaţie


Abstract: After a brief review of Romania's contribution by Traian Vuia, Henri Coandă and Aurel Vlaicu to the birth of aviation, the paper presents issues about the aviation industry in Braşov, since its establishment in 1924 until today. The company „Romanian Aeronautical Industry" (IAR) was founded on June 25, 1925. A third of the capital belonged to the Romanian state, one third to French companies Lorraine-Dietrich and Blériot-Spad and a third was Romanian capital from the company Astra – Arad and some Romanian banks. During this time, given the specific political and economic context of the country, there can be highlighted four stages: 1924-1945, a first development stage which ends at the end of the Second World War; 1945-1968, a period of survival after the transformation of I.A.R. Braşov in a factory of tractors in the context of the nationalization and the transition to a centralized communist economy, when the aviation industry continues; 1968-1989, when there was an aeronautical construction development at I.C.A. - Brasov, by building their own gliders, sailplanes and airplanes, and also building helicopters under license; 1989-2014, a period characterized by I.A.R. - Braşov reinstatement and Romanian economy privatization, the introduction of foreign capital and the creation in 2002 of S.C. Eurocopter Romania S.A. - Braşov. In the 90 years of existence, I.A.R. - Brasov built more than 2,200 aircraft (gliders, sailplanes, planes and helicopters). This paper presents these complex stages of transition that had a major influence on the development of aviation industry in Romania and the lives of those who have worked and are working in this industry

Keywords: aeronautics, engineers, aircraft, aviation

 

DOWNLOAD PDF