MATERİALE COMPOZİTE UTİLİZATE ÎN CONSTRUCŢİA DE AERONAVE

Autor/autori: Ing. Bogdan SPINEANU

Rezumat: Lucrarea se adresează inginerilor și celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele privind utilizarea unor tipuri de materiale compozite în industria aeronautică și în alte domenii

Cuvinte cheie: plexiglas, suprafaţă vitrată, calitate optică


Abstract: This paper addresses engineers and those who want to deepen their knowledge on the use of certain types of composite materials for the aircraft industry and other fields

Keywords: acrylic, glass surface, optical quality

 

DOWNLOAD PDF