PROIECTAREA ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE CU CONSIDERAREA DETERIORĂRII PRODUSĂ DE FISURI

Autor/autori: Valeriu V. JINESCU1,Vali-Ifigenia IORDĂCHESCU (NICOLOF)

Rezumat: Din procesul de fabricare rezultă microfisuri şi defecte în echipamentele sub presiune (EP). În prezent proiectarea echipamentelor sub presiune constă în: - proiectarea EP fără fisuri pe baza metodei analitice sau/şi a metodei cu elemente finite; - analiza ruperii la vârful fisurii pe baza conceptelor mecanicii ruperii. Regulile oficiale de analiză cu conceptele mecanicii ruperii (ASME) Code - Diviziunea a VIII-a, British Standard PD 5500, European Standard EN 13445-3) sunt insuficiente, limitate şi uneori greoaie. În lucrare se propune o metodă de proiectare a EP cu totul diferită, bazată pe principiul energiei critice. Ea constă în: – analiza stării de tensiuni cu metoda analitică sau /şi metoda elementelor finite; – calculul tensiunii critice şi a tensiunii admisibile cu considerarea deteriorării produsă de fisură. Unele rezultate experimentale cu epruvete tubulare cu fisuri au fost utilizate pentru a arăta dependenţa deteriorării de geometria fisurii şi de varianta de solicitare (cu o singură sarcină sau simultan cu două sarcini).

Cuvinte cheie: echipamente sub presiune; fisuri; deteriorare; tensiuni critice; suprapunerea efectelor

 

DOWNLOAD PDF