AN APPROACH FOR CREATING WEAR AND FAILURE MODELS SUPPORTING MAINTENANCE DECISION

Autor/autori: Eng. Ion MADAN, Ph.D (Germania)

Rezumat: Pentru a dezvolta cea mai bună politică de întreţinere și a mări competitivitatea, producătorii ar trebui să ia în considerare avantajele sistemului Condition Based Maintenance (CBM). O parte din programele CBM sunt metode de prognostic care sprijină deciziile de întreţinere. În această lucrare este prezentată o metodă de predicţie a duratei de viaţă bazată pe modele de uzură și eșec. Sunt menţionate și procedurile utilizate în prezent pentru gestionarea sarcinilor de întreţinere și a ineficacităţii acestora. În final sunt date unele sugestii pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale

Cuvinte cheie: Condition Based Maintenance (CBM), modelul prognosticului, estimarea duratei de viaţă, model de uzură, model de eșec, lubrifiere uscată, contacte de rulare


Abstract: For the development of the best maintenance policy and the increase of the competitiveness, the manufacturers should take into consideration the advantages of the Condition Based Maintenance (CBM). A part of the CBM programs are prognostic methods which support maintenance decisions. In this paper, a prediction method of lifetime based on wear and failure models is represented. Additionally, the used current procedures for handling the maintenance tasks and its ineffectiveness are mentioned. Concluding, some suggestions are given for improving the actual situat

Keywords: Condition Based Maintenance (CBM), prognostic model, lifetime estimation, wear model, failure model, dry lubrication, rolling contacts

 

DOWNLOAD PDF