PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI DE RECOMBINARE IRADIAŢIONALĂ ÎN COMPUȘII ZnxIn2S3 + x (x = 1, 2, 3) LA EXCITAREA CU RAZE X ȘI ELECTRONI ACCELERAŢI

Autor/autori: Conf. univ., dr. Valentina PÎNTEA (Republica Moldova), Conf. univ., dr. Ion ANATOLI MACIUGA (Republica Moldova), Conf. univ., dr. Constantin RADU RADION (Republica Moldova), Prof. univ. dr. hab. Petru STOICEV (Republica Moldova)

Rezumat: În comunicarea dată sunt expuse rezultatele investigaţiilor rӧentghenoluminescenţei compușilor ternari de tipul ZnxIn2S3 + x(x = 1, 2, 3) la temperaturile de 300 K și 100 K. Se evidenţiază particularităţile excitării radiaţiei luminescente prin raze X și electroni acceleraţi, precum și influenţa fenomenului de reabsorbţie asupra spectrului de emisie în regiunea spectrală în care coeficientul de absorbţie atinge valori considerabile de ordinul 102cm–1. Prin compararea spectrelor de RL și CL se conchide asupra caracterului tranziţiilor responsabile de fâșiile de rӧenghenoluminescenţă

Cuvinte cheie: rӧentghenoluminescenţă, compuși ternari, electroni acceleraţi


Abstract: In this paper are exposed the results of rӧentghenluminescence investigations for ternary compounds type ZnxIn2S3 + x(x = 1, 2, 3) at 300 K and 100 K. It highlights the peculiarities of luminescent radiaţion excitation by X-rays and accelerated electrons and reabsorption phenomena influence the emission spectrum in the spectral region where the absorption coefficient of the order of 102cm-1 be considerable. By comparing the spectra of RL and CL concludes the transitions responsible for strip character rӧentghenluminescence

Keywords: rӧentghenluminescence, ternary compounds, accelerated electrons

 

DOWNLOAD PDF