DIRIJAREA NANODIMENSIONALĂ A ACOPERIRILOR ELECTROLITICE DE Fe-Ni,DEPUSE ÎN REGIM DE REZONANŢĂ,ALE COMPONENTELOR VARIABILEALE CURENTULUI ELECTRIC (CVCE)

Autor/autori: Prof. univ. dr.hab. P. STOICEV (Republica Moldova), Prof. univ. dr.hab. P. TOPALĂ (Republica Moldova), Asist. lect. A. OJEGOV(Republica Moldova), Conf. univ. dr. N. TRIFAN (Republica Moldova), lect. univ. N. PÂNZARU (Republica Moldova)

Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor teoretice și experimentale, privind posibilitatea de influienţă a curentului catodic (jc) și a parametrilor electrici a conturului oscilant (R, L, C) asupra mărimilor nanodimensionale ale blocurilor de mozaic (D) și microdistorsiunilor (ε) a acoperirilor aliajului electrolitic de Fe-Ni, depus în regim de rezonanţă a CVCE

Cuvinte cheie: caprolactamă, rezonanţă.


Abstract: The paper presents results of theoretical and experimental research on the possibility of influence of cathodic current (jc) and the electrical parameters of contour oscillating (R, L, C) on nanosized sizes of mosaic blocks (D) and micro distortions (ε) of electrolytic coating Fe-Ni alloy, deposited under CVCE resonance

Keywords: caprolactam, resonance

 

DOWNLOAD PDF