APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS ÎN MICRO- ŞI NANO-TEHNOLOGII

Autor/autori: Pavel TOPALĂ (Republica Moldova), Ion TIGHINEANU (Republica Moldova), Petru STOICEV (Republica Moldova)

Rezumat: Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele unor investigaţii teoretice și experimentale asupra fenomenelor care au loc la interacţiunea descărcărilor electrice în impuls cu suprafeţele electrozilor. Pe baza acestor rezultate autorul demonstrează posibilitatea de a utiliza descărcări electrice in impuls pentru modificarea microgeometriei suprafeţelor peselor, compoziţia și micro și nano-oxidarea lor fiind în funcţie de condiţiile de funcţionare impuse

Cuvinte cheie: descărcări electrice în impuls, micro-geometrie, oxidare


Abstract: The present paper contains the results of some theoretical and experimental investigations on phenomena that take place at the interacţion of electrical discharges in impulse with the surfaces of electrodes. Based on these results the author demonstrates the possibility of applying electrical discharges in impulse at modifying the micro-geometry of piece surfaces, their cimenting and micro- and nano-oxidation depending on the imposed conditions of functioning

Keywords: electrical discharges in impulse, micro-geometry, oxidation

 

DOWNLOAD PDF