LANDFILLING OF WASTE INCINERATION RESIDUES BY STABILIZATION-SOLIDIFICATION

Autor/autori: Mihail Reinhold WÄCHTER, Ioana IONEL , Petru NEGREA, Mircea Dorin VASILESCU, Adriana Raluca WÄCHTER

Rezumat: Incinerarea deşeurilor menajere se practică de mult timp, fiind una din principalele soluţii sustenabile a managementului integrat al deşeuriolor. Pe plan mondial, protecţia mediului înconjurător este din ce în ce mai severă ceea ce impune construirea unor incineratoare pentru deşeuri menajere cu emisii tot mai scăzute. În ultimele decenii s-au făcut eforturi semnificative pentru atingerea acestui obiectiv. În urma procesului de incinerare rezultă o cantitate semnificativă de zgură şi cenuşă precum şi reziduuri provenite de la staţia de tratare a gazelor de ardere. Cea mai mare parte a acestor reziduuri sunt depozitate în haldă. Depozitarea în haldă ridică problemele legate contaminarea pâzei de apă freatice prin fenomenul de levigare. Pentru rezolvarea acestor probleme există mai multe metode de gestionare a cenuşii cum ar fi sinterizare, vitrificare sau stabilizarea/solidificarea. Depozitarea în haldă a zgurii şi cenuşii provenite de la termocentralele pe cărbune trebuie să rezolve aceleaşi probleme legate de fenomenul de levigare. Pentru minimizarea fenomenului de levigare a acestor depozite a fost dezvoltată tehnologia şlamului dens ca metodă de stabilizare/solidificare a reziduului depozitat. Având în vedere acest aspect, lucrarea prezinta ca noutate posibilitatea de combinare a celor două tipuri de reziduuri prin aplicarea tehnologiei de şlam dens, în scopul creării unei noi metode de depozitare în haldă

Cuvinte cheie: incinerarea reziduurilor menajere, stabilizare/solidificare, depozitare


Abstract: Municipal solid waste incineration (MSWI), following a long history, remains today the main suitable solution for waste management. Environmental issue is becoming more and more severe all over the world and result in a strong demand for environmentally friendly waste incineration plants. A large effort directed towards this goal has been devoted in the last few decades. As a result of the incineration process we need to handle the resulted residues as raw and fly ash, and flue gas treatment by-products. Most part of this kind of residues ends in landfilling disposal. One of the major problems arise from landfilling is the contamination of the ground waters with harmful substances that can be transmitted by leaching. To solve this problem there were developed alternative options for the management of fly ash, such as sintering, vitrification or stabilization/solidification. Landfill solid residues disposal of fired coal power plants have to deal with the same risks regarding the leaching. Suitable solution to minimize disposal leaching was developed, and presently the dense slurry technology was developed as a stabilization/solidification technology. Based on this aspect, it would be possible to combine these two types of residues with dense slurry technology, to create new type of landfilling methodology

Keywords: waste incineration residues, stabilization/solidification, landfilling

 

DOWNLOAD PDF