SISTEMUL 20 DE CHEI – PROGRAM PRACTIC DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII

Autor/autori: Rodica BALABAN, Demian UŞANLÎ

Rezumat: În scopul creşterii culturii generale de producţie la un nivel modern, asigurării unei organizări clare a producţiei şi utilizării eficiente a resurselor, este necesară implementarea „20 Key System “ – Program Practic pentru Îmbunătăţirea Continuă a Companiei. După benchmarking este necesar să se dezvolte Harta Radar. Acest grafic caracterizează nivelul de eficienţă al activităţii operaţionale a companiei printr-un sistem de "20 indicatori cheie". Prin urmare, sistemul "20 Key" se aplică atât pentru evaluarea nivelului actual de eficienţă a activităţii operaţionale, cât și pentru planificarea de viitor.

Cuvinte cheie: 20 KEYS®, experienţă în implementare, benchmarking, activitate operaţională, grafic color.


Abstract: For the raising of the general culture of production at a modern level, providing clear organization of the production and efficient use of resources it is necessary the implementation of the international “20 Key System“ – “The Practical Program of Continuous Company Improvement “. After Benchmarking it is necessary to develop the Radar Chart. This Chart characterizes the efficiency level of the operational company activity in the “20 Key“ indicator system. Therefore the “20 Key“ System is applied both for evaluating the current efficiency level of the operational activity, and for the planning and its following up

Keywords: 20 KEYS®, experience of implementation, benchmarking, Operational Activity, Color Chart

 

DOWNLOAD PDF