INCENDIU DATORAT CENTRALEI TERMICE MURALE ?

Autor/autori: Expert tehnic extrajudiciar Cristian CETĂȚEANU, Expert tehnic extrajudiciar Florin CETĂȚEANU

Rezumat: Centrala termică de perete, cunoscută și sub denumirea de centrală termică murală sau cazan mural, este un cazan montat pe un perete sau într-o nișă puţin adâncă din perete, destinat producerii de agent termic necesar încălzirii și a apei calde de consum pentru o locuinţă individuală. Aceste centrale termice au o larga utilizare si sunt uneori motivul unor incidente sau accidente. Scopul expertizei tehnice prezentate este de a exprima opinia expertului tehnic referitoare la probabilitatea ca incendiul analizat sa fie provocat de o disfunctionalitate a centralei termice

Cuvinte cheie: expertiză tehnică, incendiu, centrale termice murale


Abstract: Boiler wall , known as the wall boiler or wall hung bopiler, is a boiler mounted on a wall or in a shallow niche in the wall, for the production of heat for heating and hot water for housing individual. The boilers are widely used and are often motivated incidents or accidents. The purpose of technical expertise presented is to express technical expert opinion on the likelihood that the fire looked to be caused by a malfunction of the boiler

Keywords: geotextiles, displacement, mathematical model

 

DOWNLOAD PDF