APLICAŢII SPAŢIALE DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI, APLICATE ZONEI MARINE ȘI COSTIERE ROMÂNEȘTI

Autor/autori: Dr. ing. RĂZVAN MATEESCU, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Drd. ing. Dragos NICULESCU

Rezumat: Centrul de Competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale – COSMOMAR, în calitatea sa de centru, a fost dezvoltat în scopul utilizării tehnologiilor spaţiale și a datelor obţinute prin teledetecţie. În dezvoltarea aplicaţiilor de monitorizare și evaluare rapidă a stării mediului marin și costier, a urmărit încă de la înfiinţare, atât dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare pentru facilitarea cooperării între factorii de interes local și regional, cât și dezvoltarea de aplicaţii specifice Programului Global de Monitorig pentru Mediu și Securitate - GMES. În cadrul lucrării, vor fi prezentate rezultatele parţiale asupra procesării fluxului de date și informaţii spaţiale provenind de la diferiţi senzori privind calitatea apei marine și costiere, aferente ţărmului românesc

Cuvinte cheie: procese costiere, teledetecţie, ocean color, analiza statistică a parametrilor hidrologici marini, soluţii inginerești de management al ariilor de îmbaiere


Abstract: The Competence Centre Cosmomar, having the overall goal the development of the application of the spatial and remote sensing technologies towards the monitoring and rapid assessment of the marine and coastal environment state, as implementation of GMES's procedures at the smaller scale, it has specific activities within water quality and coastal ecological state rapid evaluation domain. Certain partial results will be presented in this regard in the present work

Keywords: coastal processes, remote sensing, ocean colour, statistical analysis of the marine hydrological parameters, bathing areas management technical solution

 

DOWNLOAD PDF