SUPRAVEGHEREA DE LA DISTANŢĂ A ZONELOR DE RISC GEOMORFOLOGIC, AFERENTE ŢĂRMULUI ROMÂNESC CU FALEZE

Autor/autori: Drd. ing. Dragoș NICULESCU, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Ing. Silica PETRIȘOAIA, Dr. ing. Răzvan MATEESCU

Rezumat: Sub influenta factorilor de agitaţie marină, se remarcă în sectoarele neprotejate ale litoralului românesc al Mării Negre o evoluţie rapidă a versanţilor de faleză. În lucrarea prezentă a fost efectuată o analiză hidromorfologică, pe baza măsurătorilor și a tehnicilor de analiză spaţială a datelor de teledetecţie aeriană (prin utilizarea dronelor), incluzând analize efectuate pe baza datelor provenind de la diferiţi senzori desfășuraţi în cadrul unui monitoring sezonier, pentru investigarea unor zone vulnerabile ale litoralului românesc cu faleze

Cuvinte cheie: alunecarea falezelor costiere, analiza seriilor de timp, ritmuri de retragere, soluţii inginerești de monitorizare, managementul costier


Abstract: Under the influence of the hydro-meteorological driving forces, it is underlined a rapid evolution within natural and build coastal sectors of the Romanian Black Sea Shore. in the present work it will be presented a complex analysis of the cliffs sector geomorphology, based on specific topographical and photogrammetric measurements (using UAVs) and remote sensing techniques, within the annual and seasonal monitoring campaign for cliffs vulnerable areas investigations

Keywords: coastal sliding processes, time-series analysis, erosion rates, monitoring engineering solution, coastal management

 

DOWNLOAD PDF