MONITORINGUL EROZIUNII COSTIERE, INSTRUMENT PRINCIPAL ÎN EVALUAREA STĂRII GEOMORFOLOGICE A ŢĂRMULUI ROMÂNESC – TRADIŢII ȘI PERSPECTIVE

Autor/autori: Ing. Silica PETRISOAIA, Dr. Dănuț DIACONEASA, Dr. ing. Răzvan MATEESCU

Rezumat: Pe mapamond, în spatiul terestru al zonei costiere, cu o lătime de 50 - 60 km, se înregistrează o comasare de aproximativ 60% din populatia globului, care se estimează că va creşte la cca 80% în anul 2050. În această zonă se dezvoltă o activitate socio-economică intensă si există o puternică bază de resurse naturale. Gestionarea unui astfel de sistem complex, cum este sistemul costier, impune o abordare integrată, capabilă să reunească si să rezolve interesele multiple ale utilizărilor zonei costiere. Cercetările, studiile si observatiile efectuate de INCDM Constanta (IRCM Constanta) în perioada 1975 - 2015, cu privire la modificările liniei tărmului, plajei emerse si plajei submerse au evidentiat agravarea, de la un an la altul, a stării geomorfologice a litoralului, au evidenţiat importanţa supravegherii costiere ca mijloc adecvat al procesuolui de implenetare a Gestiunii costiere integrate (ICZM).

Cuvinte cheie: procese costiere, controlul eroziunii, managementul plajei, protecţie costieră


Abstract: At the international level, within coastal zone space, having widh of 50-60km, it is registeren an aglomeration af approximatively 60% from global population, which it is estimated to have an accelertated growth to 80% till 2050. In this area there is a strong economical activities and a strong base of natural resources as well. So, the management of such complex system, as coastal system is, it is requiring an integrat approach, taking in consideration the multiple interests of the coastal uses. The studies ans research developed in Romania in the time perioad of 975 - 2015, regarding the shoreline changes, and coastal erosion control, emphazised the mportance of the coastal monitoring as a toold for ICZM implementation

Keywords: coastal processes, erosion control, beach management, coastal protection

 

DOWNLOAD PDF