METODĂ DE ETANȘARE CU SISTEME DE GARNITURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE ȘI FIABILITATE MARE, PENTRU POMPELE DE FORAJ PETROLIER

Autor/autori: Miron M. PROCOP, Oana-Miruna PROCOP

Rezumat: Sistemele de garnituri pentru etanșare hidraulică sunt utilizate în instalaţii hidraulice, destinate industriilor constructoare de mașini, de petrol și gaze, miniere, a mijloacelor de transport călători și marfă, navale și în orice alt domeniu unde se dorește o fiabilitate mare a instalaţiilor hidraulice și pneumatice de comandă și control. Problema tehnică pe care o rezolvă sistemele de garnituri pentru etanșare hidraulică are ca obiectiv protejarea suprafeţelor de etanșare, autocentrarea garniturilor, a uzurii garniturilor și prin a cărei soluţionare s-a realizat performanţa etanșărilor sigure, de mare fiabilitate, compensarea continuă a uzurii garniturilor, modelarea unui coeficient de frecare specific mic, creșterea randamentului de utilizare al echipamentelor hidraulice și asigurarea impotriva accidentelor tehnice a instalaţiilor hidraulice

Cuvinte cheie: sigurarea impotriva accidentelor tehnice, protejarea suprafeţelor de etanșare, etanșări sigure de mare fiabilitate, compensarea continuă a uzurii garniturilor, modelarea unui coeficient de frecare specific mica


Abstract: Gasket systems for hydraulic sealing represent sealing gasket systems used in hydraulic installations, destined for the automobile, oil and gas or mining industry, passenger and freight transport industry, or any other area where high reliability of hydraulic and pneumatic command and control installations is desired. Gasket systems for hydraulic sealing solve the technical problems of protection of the sealing surfaces, self fitting of gaskets, gasket wear and tear. They therefore achieve the performance of safe, high reliability sealing, constant compensation of wear and tear, the modeling of a low, specific friction coefficient improvement of hydraulic equipment operating efficiency and insurance of prevention of technical accidents

Keywords: insurance of prevention of technical accidents, high reliability sealing, constant compensation of wear and tear, modeling of a low, specific friction coefficient improvement

 

DOWNLOAD PDF