INFLUENŢA PROCESULUI DE EROZIUNE ÎN ZONA COSTIERĂ OLIMP-VAMA VECHE

Autor/autori: I. OMER, S. GELMAMBET

Rezumat: Unul dintre cele mai importante procese naturale, care afectează ţărmurile din întreaga lume este eroziunea costieră. La Marea Neagră, eroziunea costieră este un rezultat al acţiunii mai multor factori, cum ar fi valurile, vântul, furtunile, ploile şi activităţile umane. Cercetările efectuate în zona costieră a Mării Negre au evidenţiat fenomenul de eroziune a plajelor şi falezelor, care au condus la prăbuşiri şi alunecări ce pun in pericol vieţile umane şi stabilitatea construcţiilor amplasate la partea superioară a falezelor. În această lucrare sunt prezentate procesul de eroziune în zona cuprinsă între Olimp şi Vama Veche şi unele lucrări propuse pentru reabilitarea plajelor şi consolidarea falezelor

Cuvinte cheie: eroziune, protecţie costieră, construcţii hidrotehnice, lucrări de consolidare a falezelor


Abstract: One of the most important natural processes that affect the shorelines around the world is the coastal erosion. At the Black Sea, the coastal erosion is a result of some factors, such as waves, wind, rain, storm surge and human activities. The conducted research at the Black Sea coastal area showed the erosion of beaches and cliffs, which led to both falling and sliding threatening the human lives and the stability of the building located at the top of the cliffs. The erosion in the area Olimp - Vama Veche is presented in this paper, with some proposed rehabilitation works beaches and cliffs consolidation

Keywords: erosion, coastal protection, hydrotechnical constructions, cliffs consolidation works

 

DOWNLOAD PDF