PREVENIREA PIERDERILOR DE DATE PRIN CLASIFICARE

Autor/autori: Elena-Andreea AVRIGEANU

Rezumat: Prevenirea pierderilor de date prin Clasificare, reprezintă în zilele noastre un must-have pentru orice companie care dorește ca informaţiile din interiorul organizaţiei sale să fie în deplină siguranţă. În timp ce noile tehnologii cresc productivitatea și eficienţa muncii, se slăbește abilitatea companiilor de a asigura securizarea informaţiilor sensibile dacă instrumentele adecvate nu sunt implementate pentru a ajuta angajaţii să decidă modul în care informaţiile sunt gestionate sau folosite. Producatorul Titus – Canada oferă o soluţie completă, un set de produse numit Titus Classification Suite, menite să protejeze informaţiile cu care lucrează

Cuvinte cheie: informaţie, tehnologie, clasificare, securitate


Abstract: Data Loss Prevention by Classification , is now a must-have for any company that wants information from within the organization to be safe. While new technologies increase productivity and work efficiency , weakens the ability of companies to help secure sensitive information if appropriate tools are in place to help employees decide how information is managed or used. Titus manufacturer - Canada offers a complete solution set of products called Titus Classification Suite , designed to protect the information with which they work

Keywords: information technology, classification , security

 

DOWNLOAD PDF