MODELAREA EMISIILOR POLUANTE PRODUSE DE MOTOARELE NAVALE

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Adrian SABĂU, Conf. dr. ing. Bogdan HNATIUC, Lector dr. Simona GHIȚĂ, Conf. dr. ing. Mihaela HNATIUC

Rezumat: Modelarea procesului de combustie şi a emisiilor poluante la motoarele navale este o problemă de mare importanţă în ultima perioadă datorită apariţiei normelor de poluare impuse de MARPOL Anexa 6. Acestea pe principul celor din domeniul auto impun reducerea emisiilor poluante, in mod deosebit a NOx, produse de nave. Problema cea mai dificilă este însă găsirea unor metode de reducere a emisiilor poluante pentru motoarele aflate în exploatare. În acest context lucrarea de fată prezintă câteva încercări de modelare a complexului proces de combustie din motoarele navale utilizând un model de calcul multidimensional şi rezultatele obţinute

Cuvinte cheie: modelare multidimensională , Emisii de NOx, Avans la injecţie, Model fenomenologic


Abstract: Modeling of the combustion process and pollutant emissions from naval engines is a matter of great importance in the last period due to an outbreak of pollution rules imposed by MARPOL Annex 6. That, like in automotive industry, require the reduction of polluting emissions, NOx in principal, produced by ships. The most difficult problem is to find ways of reducing pollutant emissions for engines in use. In this context the present paper presents some attempts of modeling the combustion process from naval engines using a multidimensional model of computation and the obtained results

Keywords: multidimensional modeling, NOx emissions, injection timing, phenomenological models

 

DOWNLOAD PDF