OPTIMIZAREA ȘI CONFIGURAREA UNUI SERVICIU DE TRANSPORT PUBLIC – COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI INFORMATIZAT AL SISTEMELOR PENTRU SERVICII

Autor/autori: Iulia VOINESCU, Theodor BORANGIU

Rezumat: Această lucrare tratează aspecte privind dezvoltarea şi implementarea unui model generic de sistem pentru servicii (SServ), concentrându-se pe subsistemul de Organizare şi Configurare a Serviciului (OCS), ca răspuns la cererea de ofertă a unui client. OCS este acea componentă a SServ care asigură configurarea unui serviciu existent / crearea unui serviciu nou în conformitate cu cererea clientului, cu ajutorul unui sistem informatic care asigură managementul serviciului pe durata ciclului de viaţă al acestuia. In lucrare este prezentat un studiu de caz pentru un serviciu de transport public

Cuvinte cheie: sistem pentru servicii, co-crearea valorii, alocarea resurselor, serviciu de transport public


Abstract: The paper describes the developent framework and implementing solution of a generic service system (SServ) model, with emphasis on the Service Set-up and Configuring subsystem (SCSU), in res-ponse to a customer’s offer request. SCSU represents the component of a SServ that allows configuring an existing service / creating a new service taking into consideration the client’s request, by help of an in-formation system which performs management of the service over its lifecycle. A case study for a public transport system in included in the paper

Keywords: service system, value co-creation, resource allocation, public transport service

 

DOWNLOAD PDF