CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DE COMANDĂ ȘI REGLARE NUMERICĂ A PARAMETRILOR ÎN ACŢIONĂRILE MECATRONICE CU APLICAŢII ÎN HIDRAULICĂ ȘI PNEUMATICĂ

Autor/autori: Drd. ing. Constantin ANGHEL, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe I. GHEORGHE

Rezumat: Lucrarea prezintă un algoritm de control numeric PID bazat pe folosirea unui microcontroler cu arhitectură RISC și controlul curentului prin modulaţie în impulsuri PWM, utilizat în cadrul unui model experimental cu aplicaţii in hidraulică și pneumatică

Cuvinte cheie: control în buclă PID, sistem de reglare discret, microcontroler, valvă electromagnetică


Abstract: This paper presents a digital PID control algorithm based on the use of a RISC architecture microcontroller and current control PWM pulse modulation used in an experimental model with applications in hydraulics and pneumaticscontrol în buclă PID, sistem de reglare discret, microcontroler, valvă electromagnetică

Keywords: PID control loop, discrete control system, microcontroller, electromagnetic valve

 

DOWNLOAD PDF