MĂSURĂTORI PRIN EFECT MÖSSBAUER ŞI DIFRACŢIE RAZE X PENTRU CONTROLUL ZINCĂRII ELECTROLITICE A UNOR PROBE DE OŢEL SLAB ALIAT

Autor/autori: Dr. ing. Ion BIBICU, Dr. Caius BULEA, Dr. Traian POPESCU

Rezumat: În această lucrare se prezintă informaţii despre starea suprafeţei unor probe din oţel aliat inainte de galvanizarea electrolitica, stratul interfaţă oţel - depunerea de zinc şi stratul de zinc. Rezultatele au fost obţinute în urma unei colaborari între Institutul Naţional de Fizica Materialelor şi Societatea Comercială BETAK SA Bistriţa, lider de piaţă internă în producţia de acoperiri galvanice. Această colaborare a urmărit aprofundarea şi îmbunătăţirea tehnologiei folosite de firma BETAK SA. Rezultatele au fost obţinute prin măsurători de Spectroscopie Mössbauer şi difracţie de raze X. Procedura de pregătire pentru galvanizare (proces de şlefuire, curăţare şi decapare) conduce la apariţia unei anizotropii magnetice în stratul cu o adâncime maximă de circa 200 nm. În urma procedurii de pregătire pentru galvanizare, pe suprafaţă pot exista urme de compuşi oxidici sau aceşti compuşi pot apare ca urmare a întârzierii în timp a galvanizării electrolitice. În stratul de interfaţă suport oţel – strat de zinc nu există un compus intermetalic Fe-Zn de tipul celor identificaţi în cazul galvanizarii termice

Cuvinte cheie: Oţel carbon slab aliat, galvanizare electrolitică, Spectroscopie Mössbauer, Difracţie de raze X


Abstract: The main purpose of our measurements was to investigate the influence of the sample preparation procedure before galvanization and the interface between steel and Zn coating. Samples from low alloyed Fe-C steel were prepared by electrogalvanization at Betak Company, located in Bistrita. BETAK S.A. is a market leader in the production of galvanized steel. The results were obtained by Mossbauer and XRD measurements. There is a magnetic anisotropy in outer superficial layer (200 nm thickness): the iron magnetic moments are oriented preferentially in surface sample as result of sample preparation for galvanization process. It is possible to detect the presence of iron oxides on the surface even after preparation for galvanization process. The presence of a new compound in the interface between steel substrate and zinc coating was not detected

Keywords: low carbon steel, electrolytic galvanization , Mössbauer effect, X-ray diffraction

 

DOWNLOAD PDF