STUDIU PRACTIC PRIVIND PRELUCRABILITATEA FIRELOR DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

Autor/autori: Dr. ing. Luminiţa CIOBANU, Dr. ing. Savin Dorin IONESI, Drd. ing. Emil Constantin LOGHIN, Dr. ing. Ionuț DULGHERIU

Rezumat: Lucrarea abordează problema prelucrabilităţii prin tricotare a firelor de înaltă performanţă caracterizate prin fragilitate și rezistenţă la încovoiere scăzută (fibre de sticlă). Pentru a evalua gradul de distrugere a filamentelor prin tricotare s-a propus un experiment care a avut în vedere caracteristicile firelor (fineţe) și parametri tehnologici de tricotare (adâncime de buclare). După tricotarea mostrelor s-au prelevat fire prin deșirare. Acestea au fost testate pentru determinarea rezistenţei la întindere, rezultatele fiind comparate cu valorile obţinute pentru firele neprelucrate, S-au putut identifica astfel condiţiile optime pentru minimizarea gradului de distrugere a filamentelor și s-a descris mecanismul de rupere a acestora pe durata tricotării, evidenţiindu-se zona critică

Cuvinte cheie: tricotabilitate, fire de sticlă, grad de distrugere, rezistenţă la întindere


Abstract: The paper approaches the problem of knitting fragile high performance yarns with low bending strength (glass fibres). In order to evaluate the degree of filament breaking during knitting, an experiment was carried out, considering the yarn characteristics (yarn fineness) and the knitting technological parameters (position of the stitch quality cam). After knitting, yarns were taken out from the samples. These yarns were tested to determine their tensile strength and the results were compared with the results obtained for the unprocessed yarns. It was possible to identify the optimum condition for the minimum degree of filament breaking and also the filament breaking mechanism was described, pointing out the critical area

Keywords: knittability, glass yarns, degree of breaking, tensile strength

 

DOWNLOAD PDF