CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIN ÎNCERCARE PE STAND PÂNĂ LA RUPERE A UNOR STÂLPI PREFABRICAŢI DIN BETON ARMAT ŞI PRECOMPRIMAT

Autor/autori: Prof. dr. ing. Augustin POPAESCU, Dr. ing. George CROITORU

Rezumat: Stâlpii prefabricaţi din beton armat şi precomprimat au fost şi sunt utilizaţi pe scară foarte largă în cadrul liniilor electrice aeriene (L.E.A.). Prezentul studiu tratează comportarea la solicitările de încovoiere şi torsiune a stâlpilor centrifugaţi din beton armat şi precomprimat cu secţiune inelară şi a stâlpilor vibraţi din beton precomprimat utilizaţi în cadrul liniilor electrice aeriene. Pe baza cercetărilor experimentale efectuate până la rupere a stâlpilor prefabricaţi din beton armat şi precomprimat, în lucrare sunt prezentate concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea conformării şi a performanţelor tehnice. Aceste concluzii şi recomandări vor contribui la o mai bună comportare în exploatare în condiţiile sporirii duratei de serviciu şi a unor costuri de producţie avantajoase

Cuvinte cheie: cercetări experimentale, încovoiere, torsiune, stâlpi, beton prefabricat, precomprimat, vibrat, centrifugat


Abstract: Precast reinforced and prestressed concrete poles were used and are using on a large scale in electrical power lines. This study analyses behavior in experimental tests on mechanical resistance in bending and torsion of reinforced and prestressed centrifuged concrete poles and presstresed vibrated concrete poles used in electrical power lines. Based on the experimental tests until failure of reinforced and prestressed concrete poles, conclusions and recommendations for improving compliance and technical performance are presented in the paper. These conclusions and recommendations will contribute to a good behavior in service in conditions of increasing service life and of some advantageous production costs

Keywords: experimental tests, bending, torsion, poles, precast concrete, prestressed, vibrated, centrifuged

 

DOWNLOAD PDF