RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ JUDICIARĂ MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE

Autor/autori: Expert, dr.ing. Mirela DRAGOMIR

Rezumat: Lucrarea își propune să menţioneze obiective des solicitate ale expertizelor tehnice judiciare, pe care le-a tratat autoarea și concluzii fundamentate pe probe certe, rezultate în urma aplicării cunoștinţelor știinţifice din domeniul metrologiei

Cuvinte cheie: expertiză judiciară, metrologie legală, măsurare, contoar de energie electrică


Abstract: The main purpose of this paperwork is to specify the most common objectives of technical expertise which were treated by the author and the conclusions based on clear evidence resulting from the application of scientific and technical knowledge in metrology

Keywords: legal expertise, legal metrology, measurement, electricity meter

 

DOWNLOAD PDF