EVIDENŢIEREA VALORICĂ A COROZIUNII ÎN CALCULUL DEPRECIERII ÎN PROCESUL DE EVALUARE A SISTEMELOR DE TRANSPORT PRIN CONDUCTE

Autor/autori: Drd. ing. Ciprian GHEORGHE

Rezumat: Evaluarea activelor imobilizate de tipul sistemelor de transport prin conducte este un proces complex care nu folosește metodele clasice de evaluare, ci o combinaţie a acestor metode, deoarece fiecare conducta este unică în felul ei. În funcţie de metoda de evaluare aleasă, valoarea sistemului de transport prin conducte este influenţată de mai mulţi factori. Acești factori acţionează concomitent si influenţează valoarea conductelor din mai multe puncte de vedere: fizico-chimic, tehnologic și economic

Cuvinte cheie: evaluare, factori de influenţă a valorii, conducte tehnologice


Abstract: Evaluation of special construction assets like pipeline transportation systems is a complicated process that does not use traditional evaluation approaches , but rather a mixture of evaluation methods because each pipeline is unique in its own way. Depending on the chosen evaluation method the value of the pipeline transportation system is influenced by several factors. These factors, acting together, influence the value of pipelines from several points of view:physical-chemical,technological and economical

Keywords: assets, factors that influence the value, pipelines

 

DOWNLOAD PDF