STUDIUL PREDICTIV ASUPRA CICLULUI DE VIAŢĂ AL ACTUATORILOR LINIARI ELECTROMECANICI

Autor/autori: Prof. dr. ing. Vasile NASUI

Rezumat: Studiul predictiv al ciclului de viaţă a actuatorilor liniari electromecanici are rolul de a optimiza etapele ciclului de viaţă, urmărind să echilibreze câştigurile şi pierderile legate de aspectele energetice, de materiale, de ambalare, de prelucrare a deşeurilor. În toate stadiile ciclului de viaţă se realizează lucrări pe bază de analiză de oportunitate, precum şi o legătură de feed-back critică pentru interesele producţiei şi a performanţelor produsului.

Cuvinte cheie: actuatori liniari electromecanici, ciclului de viaţă, eco-proiectare, şurub cu bile


Abstract: Predictive study of the life cycle of electromechanical linear actuators is to optimize life cycle stages aiming to balance the gains and losses related to energy issues , materials , packaging, waste processing . At all stages of the life cycle is performed works based link analysis and critical feedback for product performance and production interests

Keywords: electromechanical linear actuators, life cycle, eco-design, ball screw

 

DOWNLOAD PDF