PRODUCŢIA AGRO-ALIMENTARĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Alexandrina SÎRBU

Rezumat: În ultimele decenii s-au intensificat preocupările ce vizează dezvoltarea durabilă a societăţii pe plan mondial, prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în toate domeniile de activitate, inclusiv în producţia agro-alimentară. Strategiile au fost concretizate prin politici, elaborate în sfera economico-socială la nivel internaţional, regional şi naţional. În lucrarea de faţă sunt subliniate anumite conexiuni care există între produsele alimentare şi mediu, din perspectivele agriculturii durabile, managementului ecologic, eco-tehnologiei și eco-marketingului, în concordanţă cu următoarele principii generale: Conservarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a oamenilor; Dezvoltarea durabilă; Evitarea poluării prin măsuri preventive; Conservarea biodiversităţii; Conservarea moştenirii valorilor culturale; „Poluatorul plăteşte”; Stimularea activităţii de redresare a mediului

Cuvinte cheie: aliment, mediu, agricultură organică, dezvoltare sustenabilă


Abstract: In recent decades the concerns on lasting development of the global society have been intensified, by integrating the requirements of environmental protection in all fields, including agro-food production. The strategies have been materialized through policies developed at national, regional or international level. In this paper, certain connections between food and the environment are pointed out, in terms of sustainable agriculture, environmental management, eco-technology and eco-marketing, in accordance with the following general principles: Preserving and improving the health of people; Sustainable development; Avoiding pollution through preventive measures; Biodiversity conservation; Cultural heritage preservation; "The polluter pays"; Stimulation of environmental recovery

Keywords: food, environment, organic farming, sustainable development

 

DOWNLOAD PDF