Interferenţe şi complementarităţi între matematică şi poezie

Autor/autori: Ing. dipl. Ovidiu ŢUŢUIANU

Rezumat: Lucrarea prezintă, sintetic, viaţa şi opera matematicianului-poet Dan Barbilian/Ion Barbu. După unele repere biografice sunt exemplificate dovezi privind „poezia matematicii” şi „matematica poeziei”. Dacă opera matematică a lui Barbilian a fost cunoscută şi apreciată de specialişti de pretutindeni, opera literară a lui Barbu a stârnit numeroase emulaţii critice. Scopul acestei lucrări este de a sublinia interferenţe şi complementarităţi între matematică şi poezie prezente în scrierile acestuia.

Cuvinte cheie: matematică, geometrie, literatură, poezie, „sinusoida matematicii”, „sinusoida literaturii (poeziei)”, interferenţe, complementarităţi


Abstract: The paper synthetically presents the life and work of the mathematician- poet Dan Barbilian/Ion Barbu. After some biographical marks, proves regarding „poetry of mathematics” and „mathematics of poetry” are exemplified. If the Barbilian´s mathematical work was known and appreciated from specialists of everywhere, the Barbu´s literary work provoked numerous critical emulations. The purpose of this paper is to underline interferences and complementarities between mathematics and poetry presented in his writings.

Keywords: mathematics, geometry, literature, poetry, „sinusoid of mathematics”, „sinusoid of literature (poem)”, interferences, complementarities.

 

DOWNLOAD PDF