Problematica registrelor în tratatele școlii lamperti, tehnică vocală și anatomie

Autor/autori: Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN

Rezumat: Pentru cunoașterea tradiţiilor și caracteristicilor istorice ale artei interpretative vocale, autorii manualelor de cânt oferă repere foarte importante, deoarece în cărţile lor se reflectă concepţiile epocii despre cânt și predarea acestuia. Această analiză succintă cu privire la conceptul de registru în tratatele Școlii Lamperti este utilă și esenţială pentru înţelegerea artei vocale din secolul al XIX-lea. Deși noţiunea de registru apare abia la începutul secolului mai sus amintit, pe tot parcursul istoriei cântului, interpreţi, profesori și cercetători ai vocalităţii s-au întrebat câte registre sunt, ce le produc, cum diferă unul de celălalt, cum se face omogenizarea lor și cum diferă între sexe. Vechea școală Italiană susţinea că sunt doar două registre: vocea de piept și vocea de cap. Secolul al XVIII-lea aduce cu sine noi teorii, ca, începând cu debutul secolului al XIX-lea, o teorie de trei registre să concureze cu vechea teorie de două registre.

Cuvinte cheie: artă vocală, registru, secolul al XIX-lea, Școala Lamperti


Abstract: To know the traditions and historical characteristics of vocal performing arts, singing textbook authors provide benchmarks very important as reflected in their books and teaching concepts era song about it. This brief analysis on the concept of treaties School Lamperti registry is useful and essential for understanding vocal art from the nineteenth century. Although the concept of registry appears only at the beginning mentioned above, throughout the history of singing, interpreters, teachers and researchers vocality were asked how many registers are, what they produce, how it differs from each other how to do homogenizing their how it differs between the sexes. Old school Italian claimed that there are only two registers: the chest voice and head voice. The eighteenth century brings new theory that, since the beginning of the nineteenth century, a theory of three registers to compete with the old theory of two registers

Keywords: vocal art, register, nineteenth century, Lamperti School

 

DOWNLOAD PDF