Vocalitatea belliniană, aspectele muzicale și teatrale

Autor/autori: Dr. Nicoleta-Mihaela ARDELEAN

Rezumat: Dacă în marea majoritate a Europei romantismul s-a manifestat mai ales prin muzica instrumentală, în Italia, opera a fost cea care i-a întrupat aspiraţiile. Melodist prin excelenţă, Vincenzo Bellini nu se dezminte și utilizează în general o linie melodică ce poate rămâne în urechea și sufletul melomanilor, fiind evitate intervalele mari. Bellini are un limbaj muzical epurat de excese melismatice, dar păstrând marca de virtuozitate, melodramma romantică, încorporând principiile bel canto-ului, ce dobândește strălucire şi perfecţiune.Vocea la Bellini se integrează perfect în contextul muzical, asociată cu instrumentele apropiate timbral, din dorinţa de diversificare, atât de necesară expresivităţii romantice, fiecare element al discursului muzical contribuind la integrarea vocii în actul de creaţie artistică.

Cuvinte cheie: romantism, Vincenzo Bellini, vocalitate, arie, recitativ


Abstract: If the vast majority of European Romanticism was manifested mainly by instrumental music in Italy, the work was that which he embodied aspirations. Melodist par excellence, Vincenzo Bellini and does not contradict generally use a melody that can remain in the ear and soul music lovers, large intervals are avoided, the biggest jump being met seventh, and it only cadences. Bellini has a musical language purged of excess melismatic while retaining brand of virtuosity, romantic melodramma incorporating principles of bel canto's, which acquires brilliance. The voice Bellini fits perfectly into the context of musical instruments closely associated with the timbre of desire diversification, much needed romantic expressiveness, each element of the musical discourse contributing to the integration of voice in the act of artistic creation

Keywords: romance, Vincenzo Bellini, vocal aria, recitativ

 

DOWNLOAD PDF