Expresia dramatică în operă

Autor/autori: Prof. univ. dr. Florenţa Nicoleta MARINESCU

Rezumat: Tot ceea ce azi ni se serveşte ca teatru, ca spectacol sub farmecul cuvântului, mişcării corporale şi al sunetului, vine dintr-o lume demult apusă, o epopee a civilizaţiei umane în care arta, formele ei de expresie, erau un mod de existenţă şi nu un moment de relaxare în afara muncii diurne. Complexitatea artei încununată de o şcoală a filosofiei fascinante şi devoratoare de căutări, de înţelesuri profunde, de emancipări şi de lansări de sensuri estetice, venea să exemplifice acele valenţe creatoare, prin puterea pasională a omului. De la zei la simpli muritori, artele nu alegeau temele de desfăşurare ale splendorii, ale frumosului, ci le ofereau ca ofrande, cu condiţia ca ele să satisfacă nevoia de împlinire a ego-ului. Departe de cunoaşterea de azi, de informaţia cât mai exactă despre spaţiu şi univers, omul se scufunda în adevărurile fiinţei sale şi alegea spre desfătarea lui acea formă de emoţie la paroxism, amplificând trăirea şi expresivitatea artistică. De la teatrul antic moştenim forţa şi ambiţia de a ne demonstra că undeva un timp, am avut mai multă grijă şi mai mult interes pentru condiţia umană. În orgoliul nostru contemporan, am apela oricând la zeii lor, ca să ne mai putem manifesta creator la nivelul superlativ al interesului pentru artă, pentru frumos. Arhitectura antică rămâne indiscutabil motivarea şi proba impetuoasă că au reuşit să ne fie modele. Muzica şi teatrul se hrănesc de secole din comoara încă vizibilă a forţei dramatice a artei elenistice. Lumea modernă depune ofrande creatoare pentru fiecare reprezentaţie de gen.

Cuvinte cheie: dramatic/dramatică, expresie, Dionysos, Sappho, Bacante, amfiteatru, teatru, tragedie, cultură, creator


Abstract: Everything we know today about theatre and the performing arts is a result of a legacy born in an era long before ours. In that era, art was perceived as a way of life, not a moment in which you can escape from everyday life. The perfect combination of philosophy and meaning of every gesture gave birth to symbolism and to the unaltered human expression of art. From god to mortal being or whatever the subject tackled by art was, its existence was destined to serve as fulfilment of the ego, through beauty and creativity. Lack of scientific knowledge could have manifested itself as an artistic boost in a time where one would rather find the answers to his/her questions alone, and satisfy the need of information with the use of creative inteligence. Antique art is a stand-alone proof that in a different time we had a better point of view on what the human existence was about. In our contemporary pride, we tend to forget about what drew our architecture of thaught and ethic. Music and theatre are a complex of centuries of creation. With every display on our behalf we bring tribute to an age that shaped and guided us up to this point

Keywords: dramatic, expression, Dionysos, Sappho, Bacante, amphitheater, theatre, tragedy, culture, creator

 

DOWNLOAD PDF