De la Harta Deltei Dunării a ing. Vidrașcu (1910) la un sistem de referință armonizat pentru cartografierea Zonelor Costiere

Autor/autori: Dr. ing. Iulian NICHERDU, Dr. Marian MIERLĂ, Dr. ing. Iuliana NICHESU, MSc. Cristian TRIFANOV

Rezumat: In perioada actuală în care schimbările climatice au un rol predominant în preocupările noastre, o problemă importantă în zonele costiere o constituie conectarea ansamblului de ”mire” înregistratoare a nivelului/mareelor mărilor și oceanelor la sisteme de referinţă globale de mare precizie determinate prin metode satelitare (Satellite Laser Ranging) și/sau tehnici interferometrice (Very Long Baseline Interferometry), și integrarea observaţiilor geodezice, a datele de la maregrafe și înregistrările privind mareele, informaţii geofizice și geologice, în scopul de a contribui la estimarea schimbărilor la nivelul global al mării și la interpretarea acestora la nivel local precum și tendinţele regionale. Organizaţia Internaţională Hidrografică recomandă adoptarea sistemului celei mai mici maree astronomice (Lowest Astronomical Tide -LAT) ca suprafaţă de referinţă internaţională. LAT este definită ca fiind cel mai scăzut nivel de maree, care pot fi prezise în situaţii meteorologice medii și în orice combinaţie de condiţii astronomice. Multe birouri hidrografice au adoptat această recomandare. Inundabilitatea în zonele costiere au constituit din totdeauna o preocupare a oamenilor de știinţă, care au creat hărţi și planuri pentru adaptarea la condiţiile de mediu, în continuă dinamică, dar și instrumente inginerești, pentru modelarea acestor fenomene. În acest articol, vom dezvolta instrumentul creat de ing. Vidrașcu în 1910 care poate fi adaptat tocmai la sistemul LAT.

Cuvinte cheie: cea mai mică maree astronomică, hidrograde marine


Abstract: In the current period, in which climate change has a predominant role in our concerns, a significant problem in coastal areas is the connecting assembly of "gauges" recorders of seas and oceans levels/tidal to the precision global reference systems determined by satellite methods (Satellite Laser Ranging – SLR) and/or interferometer techniques (Very Long Baseline Interferometry - VLBI), and integrating of geodetic surveys data from maregraphs, tides records and geophysical and geological information, in order to contribute to estimate changes in global sea levels and the interpretation of their local and regional trends. International Hydrographic Organization (IHO) recommends the adoption of the system, lowest astronomical tide (Lowest Astronomical Tide - LAT) as international reference surface. LAT is defined as the lowest tide level that can be predicted in weather situations and environments in any combination of astronomical conditions. Many hydrographic offices have adopted this recommendation. Floodability in coastal areas were always a concern of scientists who have created maps and plans for adaptation to environmental conditions, dynamic content, and engineering tools for modeling of these phenomena. In this article, we develop a tool created by Eng. Vidraşcu in 1910 that can be adapted precisely to the LAT system.

Keywords: Lowest Astronomical Tide - LAT, Marine Hydrodegree

 

DOWNLOAD PDF