Tranziția spre societatea cunoașterii. Puncte de vedere și propuneri de abordare

Autor/autori: Ing. dipl. Nicolae FILDAN

Rezumat: În acest studiu se face o scurtă prezentare a unor tendinţe în domenii importante precum interdisciplinaritatea, creativitatea, subsidiaritatea, educaţia, cercetarea etc, în societatea cunoașterii. Scopul urmărit este identificarea, pornind de la aceste tendinţe, unor propuneri care, prin aplicarea lor, să faciliteze tranziţia spre societatea cunoașterii în Romania

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, creativitate, subsidiaritate, educaţie, cercetare, societatea cunoașterii


Abstract: In this study is made a brief presentation of some trends in important areas such as interdisciplinarity, creativity, subsidiarity, education, research etc., in the knowledge society. The purpose is to identify, based on these trends, some proposals which, through out their application, to facilitate the transition towards the knowledge society in Romania

Keywords: interdisciplinarity, creativity, research, education, subsidiarity, knowledge society

 

DOWNLOAD PDF