Dezvoltarea unei baze de date GIS pentru zona costieră a Rezervației Biosferei Delta Dunării

Autor/autori: Dr. ing. Ion GRIGORAŞ1, Drd. ing. Dragos NICULESCU2, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU2, Dr. ing. Răzvan MATEESCU2, Dr. Marian MIERLĂ1

Rezumat: Lucrarea are ca scop realizarea de aplicaţii web, cu o arhitectură de tip client server, pentru baze de date şi straturi GIS. Bazele de date spaţiale sunt disponibile pe internet cu ajutorul serverelor, direct pentru informaţia alfa numerică sau prin intermediul serverelor de harţi pentru informaţia spaţială. Accesul securizat la bazele de date se asigură prin intermediul interfeţei utilizator prin mecanismul de logare/autentificare pe grupuri de utilizatori pentru fiecare categorie de date. Prin utilizarea funcţiei de editare pentru informaţia alfa numerică se poate asigura gestionarea utilizatorilor precum drepturile pe care aceştia le au. Acest lucru se poate face cu ajutorul interfeţei client de tip web de către utilizatorul cu drepturi de administrator sau direct pe server în baza de date SQL. Se va lua ca studiu de caz Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Cuvinte cheie: Web-GIS, baze de date, analiză imagini, suport decizional


Abstract: High resolution data has a high cost starting from acquisition to proper use (not only view). To reduce costs in providing wide access to big data (20 Gb) and some processing tools we can use Open Sources software that allows to build web map application for users with various needs. The first step in building a web map application is to select the development tools. We had select for database server Postgresql-Postgis, Geoserver like map server, GeoExt for user interface map application, Extjs for table and chart modules. The study area is the Danube Delta Biosphere Reserve

Keywords: Web GIS, databases, image analysis, decision support

 

DOWNLOAD PDF