Monitorizarea corpurilor de apă aferente zonei platoului continental românesc cu ajutorul teledetecției satelitare

Autor/autori: Drd. ing. Dragoș NICULESCU , Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Fiz. Vasile DIACONU, Dr. ing. Răzvan MATEESCU

Rezumat: Dinamica proceselor care au loc la interfaţa ocean-atmosferă sunt direct influenţate de radiaţia solară, ca sursă de enrgie care determină ansamblul acestor procese. Radiaţia solară din domeniul infraroșu este absorbită total de suprafaţa oceanului planetar, fluxul rămas patrunde în adâncime cu o intensitate care scade proporţional. La rândul ei, suprafaţa mării, emite radiaţia termică cu o emisivitate ridicată. Energia măsurată de senzorii satelitari este formată din toate componentele fluxurilor de radiaţie care se propagă vertical. Scanerele multispectrale de pe sateliţii LANDSAT permit punerea în evidenţă a unor particularităţi ale circulaţiei apelor de suprafaţă în zona platoului continental românesc, furnizând informatii despre calitatea fizicochimică și biologică a apei mării.

Cuvinte cheie: imagini satelitare, calitatea apei, parametrii bio-optici, zone costiere


Abstract: The dynamics of processes taking place at the ocean-atmosphere interface are directly affected by solar radiation, which is the source of all these processes. The infrared radiation is entirelly absorbed by the ocean surface. The remaining radiative flux penetrates into the depth of the sea with an intensity that decreases proportionately. The sea surface emits the thermal radiation with a high emissivity. The energy level measured by the satellite sensors is comprised of all radiation flow components which propagates vertically. The multispectral scanners on satellites (LANDSAT) allow highlighting some features of surface water circulation in the Romanian continental shelf, providing information on physico-chemical and biological quality of sea water

Keywords: satellite images, water quality, bio-optical parameters, coastal areas

 

DOWNLOAD PDF