NETTLE FIBER (URTICA DIOICA), BETWEEN MYTH AND REALITY

Autor/autori: Doctorand Mihai CHIRILĂ, Prof. dr. ing. Ioan CIOARĂ

Rezumat: În contextul prezent, de focalizare a studiilor de specialitate spre reevaluarea fibrelor naturale, a căror procesare are un impact minor asupra mediului, în comparaţie cu fibrele minerale compozite, analiza performanţelor mecanice și a proprietăţilor chimice ale fibrei de urzică conduce spre o accepţie a sustenabilităţii sale în industria textilă contemporană. Testele de rezistenţă la tracţiune ale fibrei de urzică demonstrează că au un comportament care se înscrie în orientarea tipică microfibrilelor celulozice. Media proprietăţilor de extensibilitate este sub raportul modului Young egală cu 87 GPa, forţa de rupere este 1594 MPa, și alungirea relativă la rupere de 2,11 % (tabel nr. 1). Se cunoaște prezumţia generală că producţia de fibrelor textile vegetale în Europa în vechime, în special ne referim la textilele ţesute cu destinaţia de îmbrăcăminte, a fost legată de dezvoltarea agriculturii în vederea cultivării plantelor textile (în, cânepă). O investigare a unei piese vestimentare care datează din Epoca Bronzului, respectiv textila Lusehøj din Voldtofte, Danemarca, aduce noi provocări în faţa acestei ipoteze. Pornind de la principiul sustenabilităţii meșteșugurilor tradiţionale și reevaluarea lor sub cupola industriilor creative, a reciclării permanente a fibrelor din materie celulozică, având un potenţial considerabil pentru a fi refolosite și remanufacturate, pentru a fi utilizate ca o sursă de stocuri de celuloză pentru produse regenerabile, prin calitatea biodegradabilităţii se reconsideră dintr-o perspectivă holistică viabilitatea diferitelor aplicaţii ale fibrelor celulozice în industria textilă – sub forma fibrei, a firului, a ţesăturii și a structurii compozite.

Cuvinte cheie: fibră de urzică, proprietăţi mecanice, proprietăţi chimice, metode de identificare a fibrelor de urzică


Abstract: In the present context, when the focus of specialized studies are toward the reconsidering of natural fibres, whose processing has a minor impact on the environment in comparison with mineral fibre composites, mechanical performance and chemical properties analysis of nettle fiber leads to its sustainability in the contemporary textile industry and easily integrated into the permanent recycling process.

Keywords: nettle fiber, mechanical properties, chemical properties, identification methods of nettle fiber

 

DOWNLOAD PDF