STUDY CONCERNING THE INFLUENCE OF PLASMA TREATMENTS ON POLYPROPYLENE FIBERS TENACITY

Autor/autori: dr. ing. Catalin VÎLCU, Ş. l. dr. ing. Liliana HRISTIAN, Prof. dr. ing. Demetra Lăcrămioara BORDEIANU

Rezumat: În lucrare s-a realizat un studiu privind tratarea în mediu de plasmă a fibrelor de polipropilenă, în variante diferenţiate prin parametrii de lucru ai instalaţiei, rezultând producerea unor modificări apreciabile ale tenacităţii fibrelor. Dintre parametrii instalaţiei Corona, care au influenţat cel mai mult procesul, s-au evidenţiat: puterea activă a instalaţiei şi numărul de cicluri parcurse de probă în zona de tratament. Astfel, studiul efectuat s-a axat pe evidenţierea modului de influenţă a celor doua variabile independente asupra proprietăţilor fibrelor de polipropilenă, precum şi determinarea unor condiţii de optimizare a acestora. În acest scop s-a utilizat programarea factorială, prin adoptarea unui program central compus rotabil, cu două variabile independente (x1–numărul de cicluri, Nc; x2 –puterea activă, Pa, [W] și o variabilă dependentă (y1 – tenacitatea fibrelor, τ [cN/dtex]).

Cuvinte cheie: plasma, program factorial, fibre de polipropilenă, tenacitate, coeficient de corelaţie


Abstract: The work refers to a study concerning plasma treatment of polypropylene fibers in variants differing by the working parameters of the Corona installation, which result in significant modification of fiber tenacity. Among the parameters of Corona installation that influenced the process the most, one can mention the installation active power and the number of cycles traveled by sample within the treatment zone. The performed study was focused on showing off the manner in which the two independent variables influence the polypropylene fibers’ properties, as well as on the determination of the conditions necessary to optimize them. With this aim in view, the factorial programming was used, by adopting a central compound rotable program with two independent variables (x1 – number of cycles, Nc; x2 – active power, Pa, [W] and a dependent variable (y1- fibers tenacity, τ[cN/dtex]).

Keywords: plasma, factorial programming, polypropylene fibers, tenacity, coefficient of correlation

 

DOWNLOAD PDF