STUDY ON OBTAINING SPECIAL NANOFIBERS

Autor/autori: Ing. Maria Magdalena OSTAFE , Prof. dr. ing. Dorin AVRAM, Ș. l. dr. ing. Liliana HRISTIAN

Rezumat: Nanofibrele sunt o nouă clasă de materiale cu proprietăţi speciale, de aceea sunt folosite pentru mai multe aplicaţii cum sunt: textile medicale, echipamente militare, filtrare, bariera, șerveţele, îngrijire personală, compozite, articole de îmbrăcăminte, de izolare, in transporturi, ca dispozitive electronice, echipamente de stocare a energiei. De asemenea, descoperirea și evoluţia rapidă a nanotuburilor de carbon au dus la o înţelegere mai bună a nanotehnologiei, precum și la zeci de aplicaţii posibile pentru nanomateriale de diferite forme și mărimi. În prezent, electrofilarea este văzută ca o tehnică specială de fabricare a nanofibrelor de polimer. Mulţi polimeri au fost electrofilaţi în fibre ultrafine în ultimii ani, cea mai mare parte în soluţie de solvent. Există multe aplicaţii bazate pe nanofibre, în special ca material de armare în nanocompozite. În această lucrare, este prezentat un punct de vedere privind cercetările și descoperirile cu referire la electrofilarea alcoolului polivinilic, inclusiv prelucrarea, structura, caracterizare și aplicaţii.

Cuvinte cheie: material avansate, nanofibre speciale, nanotuburi de carbon, electrofilare, tehnologie de activare


Abstract: Nanofibers are a new class of material with special properties, so they are used for several applications such as: medical textiles, military equipments, filtration, barrier, wipes, personal care, composite, garments, insulation, transportation, electronic devices, and energy storage. Also the discovery and rapid evolution of carbon nanotubes have led to a vastly improved understanding of nanotechnology, as well as dozens of possible applications for nanomaterials of different shapes and sizes. Nowadays, electrospinning is seen as a special technique for obtaining polymer nanofibers. Many polymers have been electrospun into ultrafine fibers in recent years, mostly in solvent solution. There are many applications based on nanofibers, especially as reinforcement in nanocomposite. In this paper, is presented a point of view on the researches and developments related to electrospun polymer nanofibers including processing, structure, characterization and applications

Keywords: advanced materials, special nanofibers, carbon nanotubes, electrospinning, enabling technology

 

DOWNLOAD PDF