THE IMPLICATIONS OF THE TANDEM MOISTENING TIME IN THE SPINNING FRAME VAT – WATER TEMPERATURE UPON THE CHARACTERISTICS OF HEMP AND POLYPROPYLENE WET SPUN YARNS

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Cristina RACU

Rezumat: Semitortul crud cu o densitate de lungime de 500 tex a fost prelucrat pe o maşină de filat în stare udă, dotată cu o cuvă specială care permite prelucrarea materialului fibros în condiţii diferite, respectiv temperatura apei și durata de umezire a semitortului în timpul prelucrării. Experimentele efectuate au avut ca obiectiv analiza modificărilor coeficientului de variaţie a torsiunii firului (Y), care are o densitate de lungime medie de 69.23 tex și a fost filat din 33% cânepă și 67% polipropilenă, în funcţie de timpul de umezire (X1) și de temperatura apei din cuva maşinii de filat în stare umedă (X2). Metodele matematice de analiză dispersională, regresie și programe experimentale au fost aplicate cu scopul de a asigura valorile optime ale parametrilor dependenţi. O valoare minimă pentru coeficientul de variaţie a torsiunii firului poate fi obţinut în cazul în care timpul de umezire a semitortului este de aproximativ 8 secunde şi temperatura apei din cuva maşinii de filat în stare umedă este în jur de 31 °C.

Cuvinte cheie: cânepă, polipropilenă, filare în stare udă, torsiunea firului


Abstract: Raw roving with linear density of 500 tex was manufactured on a wet spinning frame, equipped with a special vat that allows material processing under different conditions, water temperature and moistening duration of roving during processing, respectively. The performed experiments has as objective the analyse of the changes in the variation coefficient of the yarn twist (Y) of the yarn, which has a average length density of 69.23 tex and was spun from 33% hemp and 67% polypropylene, according to the moistening time of the roving (X1) and the water temperature from the vat of the wet spinning device (X2). Mathematical methods of dispersion analysis, regression and experimental programs were applied with the aim to assure optimum values of the dependent parameters. A minimum value for the variation coefficient of yarn twist may be obtained if the moistening time of the roving is of approximately 8 seconds and the water temperature from the vat of the wet spinning device is about 31 ºC.

Keywords: hemp, polypropylene, wet spinning, yarn twist

 

DOWNLOAD PDF