STUDY ON RECYCLING COTTON FABRIC SCRAPS INTO YARNS

Autor/autori: Ş. l. dr. ing. Mariana ICHIM, Conf. dr. ing. Costică SAVA

Rezumat: Dezvoltarea unei noi conştiinţe ecologice a crescut constant interesul pentru reciclare. Reciclarea deşeurilor textile are atât avantaje pentru mediu, cât şi avantaje economice, cum ar fi conservarea resurselor naturale, reducerea poluării aerului, apei şi solului şi reducerea spaţiilor depozitelor de deşeuri. Scopul acestei lucrări a fost evaluarea filabilităţii amestecurilor ce conţin fibre reciclate de bumbac, obţinute prin tăierea şi defibrarea resturilor rezultate la croirea îmbrăcămintei. Amestecuri din bumbac reciclat şi bumbac virgin în proporţiile 20/80, 40/60, 60/40, precum şi din bumbac virgin 100 % au fost prelucrate în fire cu densitatea de lungime de 37 tex, 29.4 tex şi 25 tex ale căror proprietăţi au fost comparate.

Cuvinte cheie: resturi, deşeu textil, bumbac reciclat, fir filat cu rotor


Abstract: The development of a new ecological consciousness has constantly increased the interest in recycling. Recycling textile waste has both environmental and economical benefits such as conservation of natural resources, reduction of air, water and land pollution, and reduction of the landfill deposits. The objective of this research work was to evaluate the spinnability of blends containing recycled cotton fibres obtained by cutting and shredding of scraps generated from the garment manufacturing. Blends of 20/80, 40/60, 60/40 recycled cotton/virgin cotton fibres and all-cotton virgin fibres were processed into rotor yarns of 37 tex, 29.4 tex and 25 tex linear density whose properties have been compared.

Keywords: scraps, textile waste, recycled cotton, rotor yarn

 

DOWNLOAD PDF