QUALITY EVALUATION OF KNITTED USED IN INTERIOR DESIGNS, THROUGH EXTENSIBILITY

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Liliana LUTIC

Rezumat: Tricoturile tehnice destinate articolelor pentru decoraţiuni interioare (şi în special pentru realizarea saltelelor şi a huselor de protecţie pentru articolele de mobilier, inclusiv tapiţarea acestora) trebuie sărăspundă multiplelor cerinţe solicitate de către beneficiari. Printre acestea, durabilitatea, menţinerea aspectului, formei şi a dimensiunilor, capacitatea de curăţare, remediere șirecondiţionare, sunt de primă importanţă. Aceste cerinţe stau la baza activităţii de creaţie şi proiectare, finalizate cu întocmirea documentaţiei de produs şi proces. Indiferent de tipul saltelelor, sau articolelor de mobilier realizate, pentru tapiţarea sau protejarea acestora pot fi utilizate tricoturi din bătătură, sau tricoturi din urzeală. Evaluarea calităţii tricoturilor destinate unui anumit domeniu presupune stabilirea caracteristicilor reprezentative pentru destinaţia impusă şi aplicarea metodelor corespunzătoare în vederea alegerii variantelor optime. Extensibilitatea este una dintre cele mai importante caracteristici ale unui tricot, influenţând comportarea acestuia în timpul utilizării şi determinând în mare măsură funcţia ergonomică a produsului ce urmează a fi realizat. Lucrarea are drept obiectiv evaluarea comparativă a calităţii unui sortiment de tricoturi destinate saltelelor şi huselor de protecţie pentru articolele de mobilier, prin măsurarea extensibilităţii şi alegerea variantelor optime.

Cuvinte cheie: tricot, extensibilitate, proiectare, huse, saltele


Abstract: Technical knitted used for the confection of interior design articles (especially mattresses, furniture slipcovers, including upholstering) must meet the specific requirements solicited by the beneficiaries. Among which we mention durability, maintenance of aspect, shape and dimensions, cleaning capacity, remedy and refurbishing are of utmost importance. These requirements stand at the base of the creation and design processes and they are stated in the documentation of the product.Regardless of the type of mattress, the upholstering can be made with either weft or warp knitted. Quality evaluation of a knitted used in a certain domain, implies establishing the representative characteristic of the required domain and applying the correct methods in order to choose the optimal variants. Extensibility is one of the most important characteristics of a knitted, influencing its behavior during use and determining greatly the ergonomic function of the manufactured product.The purpose of this paper is the comparative quality evaluation of a knitted type used in mattress and protective slipcovers for furniture, by measuring extensibility and choosing the optimal variants.

Keywords: knitted, extensibility, designs, slipcovers, mattresses

 

DOWNLOAD PDF