RESEARCHES CONCERNING THE WOVEN FABRICS BEHAVIOR UNDER AXIAL TENSILE STRESS

Autor/autori: Prof. dr. ing. Lucica CIOARĂ, Ş.l. dr. ing. Georgeta-Lidia POTOP, Ş.l. dr. ing. Ana-Lăcrămioara LEON

Rezumat: În această lucrare se studiază influenţa caracteristicilor de structură asupra comportării ţesăturilor la solicitări de întindere axială. Parametrii de structură, care au fost modificaţi pe parcursul programului experimental, sunt fineţea firelor de bătătură și desimea in bătătură. Evaluarea comportării ţesăturilor s-a efectuat prin analiza și interpretarea modului in care au variat indicatorii specifici: forţa de rupere, alungirea la rupere, lungimea de rupere, rezistenţa specifică, coeficientul de utilizare a forţei de rupere a firului in forţa de rupere a ţesăturii, diagramele forţă-alungire și modulul de elasticitate. Indicatorii folosiţi la analiza și interpretarea rezultatelor permit o apreciere corectă și completă a comportării ţesăturilor la solicitări de întindere. Acest gen de evaluare este recomandat pentru ţesăturile cu destinaţie tehnică (dar nu numai), care în timpul utilizării sunt supuse la solicitări de tensionare și au funcţii impuse în acest sens.

Cuvinte cheie: fire tip bumbac, desimea bătăturii, forţa de rupere a ţesăturii, alungirea ţesăturii, modul de elasticitate


Abstract: The paper studies the influence of the main structure characteristics on woven fabric behavior under axial tensile stress. The structure characteristics which have been modified within the experimental program are the fineness of weft yarns and the weft density. Woven fabric behavior was evaluated by controlling the modifications of all the specific indicators: breaking force (warp and weft directions), elongation, breaking length, specific resistance, coefficient of utilization of yarn load within the fabric load, the stress-strain diagram, and the woven fabric elastic modulus. The indicators used for analysis and interpretation of the results allow a correct and complete evaluation of woven fabrics behavior under axial tensile stress. This type of evaluation is recommended for technical textiles (but not only for them), because during utilization they are highly tensed, that is why they have imposed functions in this regard.

Keywords: type cotton yarns, weft density, fabric breaking force, fabric elongation, elastic modulus

 

DOWNLOAD PDF