THE INFLUENCE OF WEFT DENSITY AND WEAVE ON THE WEAVING SHRINKAGE IN NARROW FABRICS

Autor/autori: Ş. l. dr. ing. Georgeta-Lidia POTOP, Ş.l. dr. ing. Ana-Lăcrămioara LEON

Rezumat: Benzile ţesute sunt utilizate frecvent în industria marochinăriei, fiind realizate din poliester sau polipropilena. Una din caracteristicile structurale de bază ale acestora este contracţia firelor de urzeală în bandă, care influenţează în special comportarea la întindere și la frecare. Scopul lucrării este analiza influenţei desimii firelor de bătătură și a legăturii asupra contracţiei firelor de urzeală în banda de polipropilenă. S-au realizat în total nouă variante de benzi ţesute cu legăturile pânză, D 121 211, diagonal D 2/2, pentru fiecare legătura fiind experimentate trei desimi ale firelor de bătătură. Cercetarea aplicativă a pus în evidenţă ca indiferent de legătură, creșterea desimii firelor de bătătură duce la creșterea contracţiei firelor de urzeală în bandă. Valorile cele mai ridicate ale contracţiei firelor de urzeală se obţin pentru legătura pânză, benzile înregistrând alungirile cele mai mari prin comparaţie cu celelalte legături. În practică, cea mai utilizată este legătura D2/2, care are contracţia firelor de urzeală cea mai mică.

Cuvinte cheie: polipropilenă, produse din piele, fire ondulate, contracţia urzelii


Abstract: Narrow fabrics are frequently used in the leather industry, being manufactured from polystyrene and polypropylene. One of their main structural characteristics is warp shrinkage in the fabric, which especially influences their behavior at tension and friction. The purpose of this work is to analyze the influence of the weft density and the weave on the warp shrinkage in the polypropylene narrow fabric. Nine variants of narrow fabrics were manufactured (with plain weave, diagonal weave D 211/121, and diagonal weave D 2/2), three weft yarns densities being experimented for each type of weave. The applicative research has revealed that, irrespective of the weave, the increase of the weft yarns density results in the increase of the warp shrinkage in the narrow fabric. It was obtained the highest values of the warp shrinkage for plain weave, these narrow fabrics recording the biggest elongations as compared to the other weaves. In practice, one uses mostly the D2/2 weave, which has the smallest warp shrinkage.

Keywords: polypropylene, leather products, yarns crimping, warp shrinkage

 

DOWNLOAD PDF