OPEN SOURCE TOOLS FOR E-LEARNING USED IN TEXTILE EDUCATION

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Adrian BUHU, Ş.l. dr. ing. Liliana BUHU

Rezumat: Educaţia la distanţă este pe cale de a deveni o formă din ce în ce mai utilizată și acceptată metodă de învăţare, prin introducerea Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) și utilizează metode și tehnici ce includ transmiterea de cunoștinţe tradiţionale și moderne. Există multe instituţii private și publice, non-profit și și nu numai, care oferă cursuri de la distanţă la nivel mondial, de la instruirea de bază până la cele mai înalte niveluri de studii (licenţă, master și doctorat). Aceste organizaţii utilizează diferite tipuri de instrumente offline și online. În această lucrare sunt prezentate câteva instrumente open source cum ar fi: instrumente de creaţie de conţinut, sisteme de management a învăţării și cloud LMS.

Cuvinte cheie: educaţie la distanţă, LMS, cloud, authoring tool


Abstract: The distance education is becoming an increasingly common and accepted form of learning as the introduction of Information Communication Technologies (ICT) and uses methods and techniques include the transmission of traditional and modern knowledge. There are many private and public, non-profit and for-profit institutions worldwide offering distance education courses from the most basic instruction through to the highest levels of degree and doctoral programs. These organizations used different types of offline and online tools. In this paper are presented open source tools like authoring tools, learning management systems and cloud based LMS.

Keywords: distance education, LMS, cloud, authoring tool

 

DOWNLOAD PDF