CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA APELOR UZATE TEXTILE ȘI A NĂMOLURILOR REZULTATE DIN STAŢIA DE TRATARE FIZICO-CHIMICĂ

Autor/autori: Ing. Laura CHIRIAC

Rezumat: Apele reziduale din secţiile de finisare textilă sunt intens poluate datorită agenţilor auxiliari și coloranţilor utilizaţi într-o multitudine de operaţii chimice. În general, calitatea apelor uzate şi compoziţia acestora sunt foarte variate, necesitând tratamente adecvate de epurare. Pentru evaluarea calităţii efluenţilor s-a realizat studiul comparativ al caracteristicilor apelor uzate și nămolurilor rezultate din staţia locală de tratare fizico-chimică și indicatorii prevăzuţi conform reglementărilor în vigoare. Prin procese de electrocoagulare și floculare se obţine un nivel avansat de reducere a poluanţilor din apele reziduale și se apreciază oportunitatea valorificării ulterioare a nămolului.

Cuvinte cheie: Materiale textile, finisare chimică, ape uzate textile, instalaţie de tratare fizico-chimică, nămoluri de epurare, indicatori de calitate, standarde si reglementări legislative, protecţia mediului.


Abstract: Wastewater from textile finishing departments is heavily polluted due to auxiliaries and dyes used in a variety of chemical operations. Generally, wastewater quality and composition are varied, requiring adequate wastewater treatment. To measure the quality of effluents it was conducted a comparative study of the characteristics of wastewater and sludge resulted from the local physical-chemical treatment plant and the indicators stipulated under regulations in force. By using electrocoagulation and flocculation processes it is achieved an advanced level of reduction of pollutants in wastewater and it can be forseen the opportunity of subsequent recovery of sludge.

Keywords: Textiles, chemical finishing, textile wastewater, physico-chemical treatment plant, sewage sludge, quality indicators, standards and legal regulations, environmental protection

 

DOWNLOAD PDF